Даниель Дефо
Английн зохиолч, худалдаачин, сэтгүүлч, тагнуулч байсан.