Ням-Осор Учрал
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд

Төстэй бүтээгдэхүүн