Акия Моррисон
Мэргэжлийн инженер бөгөөд зөвлөх компанийхаа үүсгэн байгуулагч, ерөнхийлөгч. Барилгын инженерийн чиглэлээр шинжлэх ухааны бакалавр, магистрын зэрэг хамгаалсан бөгөөд авто зам, төмөр зам барих, хөрөнгийн менежмент, хөрөнгө сан төлөвлөлтийн чиглэлээр арвин туршлагатай.