Адриан Дингл
Химийн багш, зохиолч АНУ болон Их Британид гуч гаруй жил мэргэжлээрээ багшилсан арвин туршлагатай нэгэн юм. AdrianDingles-ChemistryPages.com хэмээх химийн шинжлэх ухааны мэдээлэл бүхий цахим хуудсыг бүтээж, тогтмол ажиллуулдаг.