Т. Цэнд-Аюуш
Монгол улсын зөвлөх инженер, Эрчим хүчний аудитор