Эрдэнэбаяр Мөнхцэцэг
Ахисан түвшний академик боловсрол, амьдралын хэв маягийг дэмжигч EMoU Paper Academy-г санаачлан хэрэгжүүлэгч, цаг уурч, уур амьсгал судлаач, МУИС-ийн багш дэд профессор, Доктор PhD