Жөүзи Малиновский
Зүүд судлалын чиглэлээр мэргэшсэн Их Британийн Зүүн Лондонгийн их сургуулийн сэтгэл судлалын багш