Дэйв Манн
UKCP-ийн албан ёсны эрхтэй Гештальт сэтгэл засалч. Метанойа хүрээлэн, Гештальт сэтгэл заслын сургалтын хүрэлэн, Шервүүдийн сэтгэл заслын сургалтын хүрээлэнгийн супервайзер, сургагч багш.