Морган Хаузэл
Коллаборатив Фандын түнш бөгөөд Wall Street Journal болон The Motley Fool-д тоймчоор ажиллаж байсан. Америкийн Бизнесийн нийтлэгч, зохиолчдын нийгэмлэгийн "Шилдэг бизнесийн зохиолч"-ийн шагналыг 2 удаа, New York Times сэтгүүлийн "Сидней" шагналыг тус тус хүртсэн.