Сарош Зайвалла
Хуульч, 1982 онд тэрээр Лондон хотод Zaiwalla & Co хуулийн фирмийг байгуулсан анхны Энэтхэгийн иргэн болжээ.