Жен Гюнтер
Канад-Америк эмэгтэйчүүдийн эмч, Нью-Йорк Таймс сонины эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн талаар тоймлон нийтлэгч, зохиолч, архаг өвдөлт, бэлгийн замын эмгэгийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн.

Төстэй бүтээгдэхүүн