Мари Форлео
Нью Йорк Таймс Таймс номын шилдэг борлуулалттай зохиолч, бизнес эрхлэгч.