Чимэд-Осор Болд
Монгол Улсын Ардын жүжигчин, найруулагч Д.Чимэд-Осорын хүү