Бямбажав Балдорж
Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн. Банкны эдийн засагч, санхүүч мэргэжил эзэмшсэн. Ндийн засгийн тэргүүний ажилтан.