Бен Бернанке
АНУ-ын Холбооны нөөцийн тэргүүн асан.