Ө. Сэнгэсамдан
Монголын оюун ухааны академийн багш