Шагдаржав Сүхбат
Архангай аймгийн Өндөр-Улаан суманд 1948 онд төрсөн. Азийн бөөгийн холббоны ТИВ ДЭЛХИЙ холбооны ерөнхийлөгч бөгөөд, Монголын бөөгийн шашны Голомт төвийн тэргүүн.