Гэрэлт-Од Батзаяа
Хөлөнбуйрын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн багш, хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор