Гандолгор.П
Ганабелл Институтын үүсгэн байгуулагч, захирал.

Төстэй бүтээгдэхүүн