Пүрэвжав Гандолгор
Ганабелл Институтын үүсгэн байгуулагч, захирал.

Төстэй бүтээгдэхүүн