Рааш Оюундарь
Сэтгүүлч, зохиолч. "Гэр бүлийн радио"-гийн дэргэдэх сонсогч эмэгтэйчүүдийн клубийг 13 жилийн турш удирдан зохион байгуулсан. 2012 оноос "Хайрлагдсан эмэгтэй" сургалтаа хийж эхэлсэн.