Шидэт галууны үлгэр

Ангилал: Үлгэр /сургууль/

Шидэт галууны үлгэрЗохиолч:

Эрхлэн гаргасан: Болор судар хэвлэлийн газар

 • ISBN: 978-99962-1-970-2
 • Хавтас: Зөөлөн
 • Хэвлэгдсэн он: 2013
 • Хуудас: 50
 • Хэмжээ: 210*230мм
 • Жин: 187
 • Үлдэгдэл: Үлдэгдэл байгаа

 • 0.0

 • Үндсэн үнэ: 6,900 ₮
 • Хямдарсан үнэ: 0 ₮
 • Төлөх үнэ: 6,900 ₮

¯íýã áà óñàí ¿çýì, Õî¸ð ìýëõèé, ×èéãèéí ºò, ãàëò õîðõîé õî¸ð, Ñàõèóñàí òýíãýð áà ìîä÷èí, Öàðñ  çýãñõî¸ð, Òýâøèí äîòîðõ íîõîé, Õýðýý, òîãîñ õî¸ð, Àðñëàí, õóëãàíà õî¸ð, ¯íýã áà öàðñ ìîäíû õºíäèé, Øèäýò ãàëóóíû ¿ëãýð çýðýã õ¿¿õäýä ñóðãàìæòàé 10 ¿ëãýðèéã Ìîíãîë-Àíãëè  õýëýýð îð÷óóëàí õ¿¿õýä áàãà÷óóääàà õ¿ðãýæ áàéíà. Ìºí ¿ëãýð¿¿äèéí óòãà ñàíààã èëýðõèéñýí õýëö¿¿äèéã îðóóëëàà.

Сэтгэгдэл бичих
Үнэлгээ өгөх: