Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Ангилал: Компьютер, техник технологи

Системийн шинжилгээ ба зохиомжЗохиолч: Уянга.С

 • ISBN: 978-99962-6-572-3
 • Хавтас: Зөөлөн
 • Хэвлэгдсэн он: 2016
 • Хуудас: 336
 • Хэмжээ: 203*145мм
 • Жин: 400
 • Үлдэгдэл: Үлдэгдэл байгаа

 • 0.0

 • Үндсэн үнэ: 25,000 ₮
 • Хямдарсан үнэ: 0 ₮
 • Төлөх үнэ: 25,000 ₮

Мэдээлэл байгууллагын нөөц болох нь

Мэдээлэл бол ажиллах боловсон хүчин, түүхий эдийн нэгэн адилаар байгууллагын үндсэн нөөц юм. Иймээс мэдээллийг бусад нөөцийн нэгэн адилаар удирдах шаардлагатай. Байгууллага өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол, ашигтай байдлыг дээшлүүлэх үүднээс түүнийг байгууллагын бусад нөөцийг удирдах нэн чухал нөөц хэмээн үзэж, зөв удирдах нь чухал. Гүйцэтгэх болон бүх түвшиий удирдах ажилтнууд байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн хөтлөх, түүний үр ашгийг дээшлүүлэхэд ашиглах мэдээллийг оновчтой зохион байгуулах, боловсруулах, хадгалах, түгээх, аюулгүй байдлыг хангах асуудалд онцгой анхаарах шаардлагатай. Үүний тулд мэдээллийн үнэ цэнэ, ач холбогдол, өртгийг мэддэг, зөв тооцоолдог, зохистой удирддаг байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл үнэ цэнэтэй, ач холбогдолтой байх үндсэн нөхцөл

 • Цаг хугацаа. Мэдээлэл шаардлагатай цаг үед бэлэн байх ёстой. Үүний тулд тодорхой мэдээллийг хэрэглэгч, шийдвэр гаргагч хэзээ, хаана, ямар давтамжтайгаар ашиглах нь тодорхой байх хэрэгтэй. Эрэлт хэрэгцээ, ашиглалт, онцлогоос хамааран мэдээллийн хэрэгцээний давтамж харилцан адилгүй, өөр байна. Жишээлбэл: Дэлгүүрийн борлуулалтын мэдээ жил, хагас жил, улирал, cap, 7 хоног, өдрөөр гардаг бол үнэт цаас, валютын ханшийн мэдээний давтамж хором бүр хэлбэлзэн өөрчлөгддөг.Агуулга. Мэдээлэл агуулгын хувьд үнэн зөв (найдвартай), ач холбогдолтой (үнэ цэнэтэй, аливаа шийдвэр гаргахад хэрэгтэй), бүрэн, тодорхой (тодорхой асуудлаарх бүх мэдээлэл бүрэн, агуулгын хувьд ойлгомжгүй буюу бүрхэг бус, хоёрдмол утгагүй), хэмжигдэх боломжтой, чанартай (хэрэгцээтэй, шаардлага хангасан, тодорхой), оновчтой томьёологдсон байх хэрэгтэй.
 • Дүрслэл, хэлбэржуулзлт, зохион байгуулалт. Мэдээллийг түүнийг хэрэглэгч, ашиглах, эзэмшигчид төрөл бүрийн хэлбэрээр хүргэдэг. Иймээс хэрэглэгч, ялангуяа эцсийн хэрэглэгчид хүргэх аливаа мэдээллийг аль болох энгийн бөгөөд ойлгомжтой хэлбэрээр, нарийвчлан, тодорхой бүтэц ба зохион байгуулалттай хялбар байдлаар илэрхийлэх нь чухал.
Сэтгэгдэл бичих
Үнэлгээ өгөх: