Лодон Тунгалаг
Анагаах ухааны доктор, клиникийн профессор, хүүхэд нярайн зөвлөх эмч