Зэвэгийн Мэндсайхан
Монгол улсын хүний гавьяат эмч, АУ-ы (Ph.D) доктор, АШУҮИС-ийн профессор.