Жона Бергер
Пенсильваний Их сургуулийн харьяа Уортоны сургуульд Маркетингийн профессороор ажилладаг.