Юстас Маллинс
1923 оны гуравдугаар сарын 9нд Америкийн Нэгдсэн Улс Виржини хотод төрсөн