Тимоти Снайдэр
1969 онд төрсөн. Зүүн европын түүхээр мэргэшсэн. Америкийн зохиолч, түүхч. Вена дахь Хүмүүнлэгийн ухааны хүрээлэнгийн байнгын ажилтан юм.