Дашдорж Хишигжаргал
Монгол Улсын Соёлын тэргүүний ажилтан, Монголын Сэтгүүлчдийн Эвлэлийн Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан.