Томас Т.Алсен
1940 оны 2-р сарын 16 -нд төрсөн. Монгол судлалаар мэргэшсэн Америкийн түүхч байв.