Уянга.С
1994 онд ОХУ-ын Новосибирскийн Техникийн Их Сургуулийг Удирдлагын автоматжуулсан систем ба мэдээлэл боловсруулалт мэргэжлээр техникийн ухааны магистр зэрэгтэйгээр, 1999 онд МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Сургуулийн оройн ангийг тус тус төгссөн. 2002 онд "Компьютерийн сургалтын инвариант загвар" сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан. 2008 онд МУИС-ийн дэд профессор цол хүртсэн. 2002-2003 онд Нэгдсэн Үндэстний Их Сургуулийн Макао дахь Олон Улсын Програм Хангамжийн Технологийн Хүрээлэнд, 2005-2006 онд БНСУ-ын Кореа Их Сургуулийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургуульд докторын дараах судалгааны ажил хийсэн. Мэдээлэл, харилцаа, холбооны технологийн (МХТ) бодлого, хөгжил, МХТ-ийн боловсрол, сургалтад МХТ-ийг ашиглах чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 50 гаруй өгүүлэл, судалгааны илтгэл, 20 гаруй сурах бичиг, гарын авлага, мэдээллийн технологийн танин мэдэхүйн 400 гаруй өгүүлэл, нийтлэл, мэдээ, ярилцлага бичиж хэвлүүлсэн. Боловсрол болон МХХТ-ийн чиглэлээр олон улсын болон үндэсний хэмжээний том төслүүдэд зохицуулагч, зөвлөхөөр ажиллаж, улсын хэмжээний хэд хэдэн суурь судалгаануудыг хийсэн.