Пүрэвсүрэн Буяндэлгэр
Хүний хөгжлийн Ментор. "Оюуны соронз" паблишинг эрхлэгч, 2003 оноос сэтгэлзүй, хүний хөгжлийн чиглэлээр судлан сургалтаа явуулсаар ирсэн. Дэлхийн Монголчуудын MGLRADIO 88.3 суваг дээр "Радио Ментор" нэвтрүүлэг 2019 оноос өнөөдрийг хүртэл номын сэдвийн дагуу хүрч байна.